Πανελλήνια Συνέδρια
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 1988, Αθήνα
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
11-13 Νοεμβρίου 1988