Πρόγραμμα του σεμιναρίου

Χαιρετισμός της Προέδρου