Άλλες εκδηλώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: «Η χρήση γενετικών συστημάτων στον έλεγχο αμφισβητούμενης γονικότητας»             

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 - Ώρα έναρξης 18:30 διαδικτυακά μέσω Zoom.

Για το Πρόγραμμα πατήστε εδώ

Δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 15-02-2022 και ώρα 1μμ.