Διάφορες Εκδηλώσεις

Η UEMS (European Union of Medical Specialists)  είναι  ο επίσημος επιστημονικός φορέας αντιπροσώπευσης όλων των Ιατρικών Ειδικοτήτων στην Ευρώπη, σε συνολικά 40 κράτη (μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αλλά και κράτη εκτός της Ε.Ε.). Αντιπροσωπεύει περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια Iατρούς από 43 διαφορετικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Η UEMS εδρεύει στις Βρυξέλλες και είναι ο επίσημος συνομιλητής των Ιατρικών Ειδικοτήτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην δικαιοδοσία της, μεταξύ πολλών άλλων, υπάγονται τα θέματα των μοριοδοτήσεων καθώς και του περιεχομένου της εκπαίδευσης κάθε ιατρικής ειδικότητας, δεδομένου ότι οι εθνικές επιστημονικές εταιρείες, αντιπροσωπεύονται στις αντίστοιχες πανευρωπαϊκές και αυτές με την σειρά τους στην UEMS. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της και της επίτευξης των σκοπών της έχει συστήσει επιμέρους τμήματα και οργανώσεις. Ένας εκ των βασικών αυτών οργανώσεων, είναι η NASCE (Network of Accredited Clinical Skills Centres of Europe) που αποτελεί την οργάνωση που περιλαμβάνει όλα τα Πιστοποιημένα Κέντρα Εκπαίδευσης σε Κλινικές Δεξιότητες, τόσο των Ιατρών όσο και άλλων Επαγγελματιών Υγείας. Μεγάλη επίσης έμφαση δίνεται στην Εκπαίδευση σε Κλινικές Δεξιότητες σε Φοιτητές Ιατρικής και επίσης στις Μη Τεχνικές Δεξιότητες (Ηγεσία, Επικοινωνία κ.ά.). H  NASCE  εκπροσωπεί  όλα  τα  πιστοποιημένα  κέντρα  συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης  στην  Ευρώπη.

Το 6ο  Διεθνές  Συνέδριο της NASCE/UEMS   θα  διεξαχθεί  6-9  Σεπτεμβρίου 2022,  στην  Αθήνα  (ξενοδοχείο  Caravel). Περισσότερες Πληροφορίες https://nascescientificmeeting2021.gr/