Διάφορες Εκδηλώσεις

EFIS-IUIS Webinar: Science, State and Challenges of COVID-19 vaccines

Again this year, IUIS & EFIS will join forces for a special webinar to mark the Day of Immunology. Featuring both presentations and a panel discussion, it brings together global experts to take stock of where we are and what the future may hold.

Date: Friday, April 29, 2022

Time:

  • 9:00 am – 12:00 pm (EST)
  • 3:00 pm -6:00 pm (CET)
  • 6:30 pm – 9:30 pm (IST)

Organizers: Faith Osier, Federica Sallusto, Miriam Merad, Marieke van Ham

Programme available soon!

Η UEMS (European Union of Medical Specialists)  είναι  ο επίσημος επιστημονικός φορέας αντιπροσώπευσης όλων των Ιατρικών Ειδικοτήτων στην Ευρώπη, σε συνολικά 40 κράτη (μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αλλά και κράτη εκτός της Ε.Ε.). Αντιπροσωπεύει περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια Iατρούς από 43 διαφορετικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Η UEMS εδρεύει στις Βρυξέλλες και είναι ο επίσημος συνομιλητής των Ιατρικών Ειδικοτήτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην δικαιοδοσία της, μεταξύ πολλών άλλων, υπάγονται τα θέματα των μοριοδοτήσεων καθώς και του περιεχομένου της εκπαίδευσης κάθε ιατρικής ειδικότητας, δεδομένου ότι οι εθνικές επιστημονικές εταιρείες, αντιπροσωπεύονται στις αντίστοιχες πανευρωπαϊκές και αυτές με την σειρά τους στην UEMS. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου της και της επίτευξης των σκοπών της έχει συστήσει επιμέρους τμήματα και οργανώσεις. Ένας εκ των βασικών αυτών οργανώσεων, είναι η NASCE (Network of Accredited Clinical Skills Centres of Europe) που αποτελεί την οργάνωση που περιλαμβάνει όλα τα Πιστοποιημένα Κέντρα Εκπαίδευσης σε Κλινικές Δεξιότητες, τόσο των Ιατρών όσο και άλλων Επαγγελματιών Υγείας. Μεγάλη επίσης έμφαση δίνεται στην Εκπαίδευση σε Κλινικές Δεξιότητες σε Φοιτητές Ιατρικής και επίσης στις Μη Τεχνικές Δεξιότητες (Ηγεσία, Επικοινωνία κ.ά.). H  NASCE  εκπροσωπεί  όλα  τα  πιστοποιημένα  κέντρα  συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης  στην  Ευρώπη.

Το 6ο  Διεθνές  Συνέδριο της NASCE/UEMS   θα  διεξαχθεί  6-9  Σεπτεμβρίου 2022,  στην  Αθήνα  (ξενοδοχείο  Caravel). Περισσότερες Πληροφορίες https://nascescientificmeeting2021.gr/ 

 

The 13th International Congress on Autoimmunity 

Athens, Greece, 10 – 13 June 2022

Key Dates: Abstract Submission Deadline: 11 January 2022     Early Registration Deadline: 15 March 2021

Autoimmunity 2022 – All aspects of autoimmune diseases under one roof!

The International Congress on Autoimmunity is the largest multidisciplinary congress that discusses all aspects of the related diseases under one roof, offering courses and lectures by some of the world’s most distinguished experts. At the same time, the Congress prides itself on providing a stage for young upcoming talents to present their research to a first-rate audience.

Join us in person to advance your knowledge and career. We will discuss the newest therapeutic techniques and diagnostic tools as well as the most up-to-date research and novel therapies of autoimmune diseases.

Learn more at https://autoimmunity2022.kenes.com/

Η  Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας  / Εργαστηριακής Ιατρικής, ανακοίνωσε το πρόγραμμα των μαθημάτων ανοσολογίας για το 2020. Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ