ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Περισσότερα...
 
Καταστατικό

Περισσότερα...
 
Ιστορία
Περισσότερα...
 
Διατελέσαντες Πρόεδροι

1972-1974 Μ. Παυλάτου
1974-1976 Μ. Παυλάτου
1976-1978 Μ. Παπαμιχαήλ
1978-1980 Ι. Παπαβασιλείου
1980-1982 Μ. Παυλάτου
1982-1984 Ι. Οικονομίδου
1984-1986 Λ. Σπάρος
1986-1988 Ε. Κακλαμάνη
1988-1990 Μ. Παυλάτου
1990-1992 Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
1992-1994 Ε. Κακλαμάνη
1994-1996 Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
1996-1998 Ζ. Πολυμενίδης
1998-2000 Χ. Παπαστεριάδη
2000-2002 Μ. Δανιηλίδης
2002-2003 Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

2003-2004 Γ. Κυριαζής

2004-2007 Π. Μπούρα

2007-2010 Χ. Νικολάου

2010- 2013 Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

2013- 2016 Π. Μπούρα

2016-         Α. Τσιρογιάννη

 
Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια
1976-1978
Πρόεδρος Μ. Παπαμιχαήλ
Αντιπρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Γενικός Γραμματέας Αικ. Μανταλενάκη
Ειδικός Γραμματέας Λ. Σπάρος
Ταμίας Θ. Θωμαϊδης
Σύμβουλοι Ε. Κακλαμάνη, Α. Ευαγγελόπουλος
1978-1980
Πρόεδρος Ι. Παπαβασιλέιου
Αντιπρόεδρος Αικ. Μανταλενάκη
Γενικός Γραμματέας Φ. Τζωρτζάτου
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ταμίας Χ. Παθούλη
Σύμβουλοι Μ. Παυλάτου, Ο. Μανούσος
1980-1982
Πρόεδρος Ι. Παπαβασιλείου
Αντιπρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Γενικός Γραμματέας Β. Συριοπούλου
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ταμίας Χ. Παθούλη
Σύμβουλοι Ι. Πατραμάνη, Ι. Τσελέντης
1982-1984
Πρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Αντιπρόεδρος Ν. Ρενιέρη
Γενικός Γραμματέας Ε. Βραχνού
Ειδικός Γραμματέας Ι. Πατραμάνη
Ταμίας Λ. Τσακρακλίδου
Σύμβουλοι Αικ. Μανταλενάκη, Μ. Παυλάτου
1984-1986
Πρόεδρος Λ. Σπάρος
Αντιπρόεδρος Μ. Παυλάτου
Γενικός Γραμματέας Ε. Κακλαμάνη
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ταμίας Ε. Χωρέμη
Σύμβουλοι Ν. Ρενιέρη, Ζ. Πολυμενίδης
1986-1988
Πρόεδρος Ε. Κακλαμάνη
Αντιπρόεδρος Ζ. Πολυμενίδης
Γενικός Γραμματέας Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Ειδικός Γραμματέας Ι. Οικονομίδου
Ταμίας Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Σύμβουλοι Λ. Σπάρος, Σ. Χατζηγιάννης
1988-1990
Πρόεδρος Μ. Παυλάτου
Αντιπρόεδρος Ι. Οικονομίδου
Γενικός Γραμματέας Α. Γερμενής
Ειδικός Γραμματέας Φ. Κανακούδη
Ταμίας Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Σύμβουλοι Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Υ. Κουμαντάκη
1990-1992
Πρόεδρος Αικ. Σταυροπούλου-Γκιόκα
Αντιπρόεδρος Φ. Κανακούδη
Γενικός Γραμματέας Α. Γερμενής
Ειδικός Γραμματέας Κ. Τερζόγλου
Ταμίας Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Σύμβουλοι Μ. Παυλάτου, Π. Μαργάρη-Παπανικολάου
1992-1994
Πρόεδρος Ε. Κακλαμάνη
Αντιπρόεδρος Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Γενικός Γραμματέας Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
Ειδικός Γραμματέας Δ. Παπαϊωάννου
Ταμίας Ε. Παγκάλου-Θούα
Σύμβουλοι Μ. Παπανικολάου, Μ. Δανιηλίδης
1994-1996
Πρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Αντιπρόεδρος Μ. Παπανικολάου
Γενικός Γραμματέας Ε. Φωτιάδου-Παππά
Ειδικός Γραμματέας Ο. Μωραλόγλου
Ταμίας Ε. Παγκάλου-θούα
Σύμβουλοι Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου, Α. Τζιούφας
1996-1998
Πρόεδρος Ζ. Πολυμενίδης
Αντιπρόεδρος Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου
Γενικός Γραμματέας Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Ειδικός Γραμματέας Π. Μπούρα
Ταμίας Αικ. Ψαρρά
Σύμβουλοι Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Ν. Κωνσταντινίδου
1998-2000
Πρόεδρος Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη
Αντιπρόεδρος Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου
Γενικός Γραμματέας Ε. Θούα
Ειδικός Γραμματέας Μ. Δανιηλίδης
Ταμίας Ν. Κωνσταντινίδου
Σύμβουλοι Π. Μαργάρη-Παπανικολάου, Αικ. Ψαρρά
2000-2002
Πρόεδρος Μ. Δανιηλίδης
Αντιπρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Γενικός Γραμματέας Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
Ειδικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ταμίας Ε. Φωτάδου-Παππά
Σύμβουλοι Γ. Κυριαζής, Α. Χλωράκη-Μπομποτά
2002-2003
Πρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Αντιπρόεδρος Γ. Κυριαζής
Γενικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ειδικός Γραμματέας Α. Χλωράκη-Μπομποτά
Ταμίας Ο. Μωραλόγλου-Μπενέτου
Σύμβουλοι Φ. Παληογιάννη, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
2003-2004
Πρόεδρος Γ. Κυριαζής
Αντιπρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Γενικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ειδικός Γραμματέας Α. Χλωράκη-Μπομποτά
Ταμίας Ο. Μωραλόγλου-Μπενέτου
Σύμβουλοι Φ. Παληογιάννη, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
2004-2007
Πρόεδρος Π. Μπούρα
Αντιπρόεδρος Χ.Νικολάου
Γενικός Γραμματέας Φ. Παληογιάννη
Ειδικός Γραμματέας Α. Τσιρογιάννη
Ταμίας Ο. Μωράλογλου-Μπενέτου
Σύμβουλοι Χ. Άντζου-Αγγουριδάκη, Θ. Κεραμιτσόγλου
2007-2010
Πρόεδρος Χ. Νικολάου
Αντιπρόεδρος Π. Μπούρα

Γενικός Γραμματέας

Α. Τσιρογιάννη
Ειδικός Γραμματέας Π. Σκένδρος
Ταμίας Χ. Αγγουριδάκη
Σύμβουλοι Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη, Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
2010-2013
Πρόεδρος Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Αντιπρόεδρος Μ. Σπυροπούλου-Βλάχου
Γενικός Γραμματέας Αικ. Ταράση
Ειδικός Γραμματέας Κ. Τσέλιος

Ταμίας

Σύμβουλοι

Ν. Καφάση

Β. Καψιμάλη, Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

2013-2016

Πρόεδρος                                        Π. Μπούρα

Αντιπρόεδρος                                  Αικ. Παυλίτου-Τσιόντη

Γενικός Γραμματέας                       Αλ. Τσιρογιάννη

Ειδικός Γραμματέας                       Θ. Κεραμιτζόγλου

Ταμίας                                              Χρ. Νικολάου

Σύμβουλοι                                      Κ. Μπαξεβάνης (2013-2014), Αλ. Σαραντόπουλος (2014-2016), Αικ. Ταράση

 
Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Κατεβάστε την αίτηση (αρχείο .pdf)

 
37 χρόνια προσφοράς στην ΕΕΑ…
Περισσότερα...
 


Buy Aurogra